[1]
Pentassuglio, F. 2020. Paideutikos eros. Revista Archai. 30 (May 2020), e03015. DOI:https://doi.org/10.14195/1984-249X_30_15.