Menezes Neto, N. (2020). The Poetics of Mimesis in Plato’s Timaeus-Critias. Revista Archai, (30), e03016. https://doi.org/10.14195/1984-249X_30_16