(1)
Pimenta, E. D. Pulsar. MATLIT 2015, 3, 235-247.