(1)
Bennett, J. the Fisted Neck. MATLIT 2017, 5, 76.