[1]
Tuozzo, T. 2021. Rethinking Deduction Five of Plato’s Parmenides (160b5-163b6). PLATO JOURNAL. 22, (Oct. 2021), 69-77. DOI:https://doi.org/10.14195/2183-4105_22_5.