Tuozzo, T. (2021). Rethinking Deduction Five of Plato’s Parmenides (160b5-163b6). PLATO JOURNAL, 22, 69-77. https://doi.org/10.14195/2183-4105_22_5