Redondo, Rubén. " Ana M. Sixto Barcia, Cultura letrada e alfabetización no Baixo Ulla: séculos XVIII-XIX, Valga: Concello de Valga, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia), 2017, 276 páginas, ISBN: 978-84-697-5869-4." Revista Portuguesa de História [Online], Volume 49(7 Janeiro 2019)