Contacto

Secretariado de Notas Económicas
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Av. Dias da Silva, 165
3004-512 Coimbra

Contacto Principal

Notas Económicas
Universidade de Coimbra

Contacto para Suporte Técnico

Imprensa da Universidade de Coimbra